+31 (0)6 53 801 881 info@joopboerstoel.nl

+31 (0)6 53 801 881

info@joopboerstoel.nl

Joop Boerstoel header

Publicaties

The Sound Mirror
About conducting; what makes it work.  Flyer in English >  The Sound Mirror-Flyer

De Nederlandse dirigent Jan Stulen (1942-2017) heeft zich naast zijn loopbaan als dirigent  intensief bezig gehouden met het opleiden en begeleiden van jonge dirigenten. Zo was hij hoofdvakdocent orkestdirectie aan de conservatoria van Maastricht en Rotterdam en gaf hij regelmatig masterclasses in binnen- en buitenland. Veel van zijn oud-studenten bekleden vooraanstaande posities in het professionele en semiprofessionele muziekleven.
In de loop der jaren heeft hij een onderwijsmethodiek ontwikkeld die zeer gericht is op de individuele mogelijkheden van de student, waarbij diens verschillende vaardigheden en persoonlijkheid worden geïntegreerd tot het geheel van “dirigent zijn”. Dit resulteerde in 2012 in het verschijnen van het boek ‘De Tao van het dirigeren’.

Nadat ‘De Tao van het dirigeren’ ook in het Duits was gepubliceerd en goed was ontvangen, begon Stulen al gauw met het schrijven van nog een boek over dirigeren, een meer gedetailleerd boek. In de loop der jaren verzamelde hij onderwerpen die hij wilde behandelen en maakte vele aantekeningen. Al doende werkte hij aan het manuscript van ‘De Klankspiegel’, dat in het voorjaar van 2017 door Stulen werd voltooid.Jan Stulen schreef dit boek om zijn kennis en ervaring over te dragen aan studenten en (jonge) collega’s. Hij beoogde hiermee een aanvulling te bieden op de reeds beschikbare vakliteratuur. Het was Stulen’s grote wens om dit boek in het Engels uit te geven. Dirigent en violist Nicholas Devons, die Jan goed kende, tekende voor de nauwgezette Engelse vertaling. Jan Stulen legt zijn ervaringen, opgedaan in tientallen jaren onderwijs, vast in dit boek, waarin hij zijn visie geeft op het fenomeen van dirigent. De titel van dit boek is: The Sound Mirror; what makes it work
Het boek is uitgegeven door Star Music Publishing met vestigingen in Duitsland en Thailand en is vanaf nu te koop bij de uitgever of via aimeevandelden@gmail.com

Boek presentatie ‘Jan Stulen ten voeten uit…’
(22 april 2017)


Tekst ; Ted van der Meer

Het was gisteren een mooie dag voor Jan Stulen. De eminente dirigent heeft na zijn eersteling uit 2012, ‘De Tao van dirigeren’, een tweede boek geschreven: ‘Ten voeten uit… Anekdotes uit een bewogen muzikaal leven’.

Het is een aangenaam, zeer leesbaar werk geworden. Inleider Louis van Dijk schrijft: “Op amusante wijze neemt hij de lezer mee in zijn muzikale leven dat zich ontpopte toen hij op zijn negende verjaardag met zijn vader een voorstelling bijwoonde in Carré. Na het gymnasium bezocht hij het conservatorium in Amsterdam, waarna hij zijn indrukwekkende, internationale muziekcarrière begon. ‘Ten voeten uit…’ roept niet alleen bewondering op, maar zal de lezer regelmatig een glimlach ontlokken.”

Tijdens de boekpresentatie in hotel Marickenland in Mijdrecht waren vertrouwde vrienden en collega’s massaal aanwezig. Het eerste exemplaar overhandigde Marco Bakker, met wie Stulen jarenlang intensief heeft samengewerkt, na een vrolijke toespraak het eerste exemplaar.

Even voor degenen die Jan Stulen niet kennen: hij dirigeerde zo ongeveer alle grote orkesten in Nederland en ook meerdere buitenlandse ensembles.

In het boek staan hoofdstukken over onder meer het Nederlands Dans Theater, het Metropole Orkest en het Nederlands Promenade Orkest. Wat ik los van het grote aantal feiten bijzonder aantrekkelijk vind, zijn de anekdotes. Stulen neemt geen blad voor de mond. Hij noemt man en paard. Het boek bevat onder veel meer een fascinerend hoofdstuk over het destijds populaire tv-programma ‘Una Voce Particolare’.

Nog even wat feiten. De eindredactie van ‘Ten voeten uit…’ werd gedaan door Joop Boerstoel en Bert Langeler. De laatste is tevens de uitgever via GMF Baltic States OÜ publishing.

Jeugdmusical ‘Kus me, ik ben een prins’ : cd opnames mei 2014

Kus me, ik ben een prins / tekst: Don Duyns / muziek: Jacob de Haan
Een musical voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Bijzonderheden: Leefdtijdscategorie: 11/12 jarigen / Speelduur: ca. 60 minuten / Basisrolverdeling: een hele klas, ongeacht het aantal leerlingen.

Het basis-musical-pakket bestaat uit:

* CD met de instrumentale delen en liedbegeleidingen
* CD met de instrumentale delen en liedjes compleet met zang
* Draaiboek met alle teksten en regieaanwijzingen
* Liedteksten
* Uitvoeringsrechten

Daarnaast is een optionele orkest-set beschikbaar: de instrumentale delen en liedbegeleidingen zijn ook verkrijgbaar voor harmonie-orkest of fanfare. In verband met zaken als balans en verstaanbaarheid is uitgegaan van een klein begeleidingsorkest.

Per locatie dient een basis-musical-pakket te worden aangeschaft. In verband met royaltyverplichtingen en wettelijk beschermde auteursrechten, is het niet toegestaan pakketten of onderdelen daarvan te kopiëren dan wel uit te lenen. Een uitzondering vormen de zangpartij en liedteksten: deze mogen voor gebruik binnen de eigen locatie vrijelijk gekopieerd worden.

De zang werd verzorgd door Musical Productions Gelderland (MPG), voorbereid door Sander Spaan en
Gerben Kruisselbrink. Het Kikkerlied wordt gezongen door Nienke van Aalst
De cd’s met de instrumentale delen, liedbegeleidingen en complete liedjes werden opgenomen in
basisschool ‘Het Timpaan’te Wehl.

De opnamen werden mogelijk gemaakt door:

Joop Boerstoel – organisatie en directie
Dirk van der Niet/Mansarda – organisatie en opnametechniek
Basisschool Het Timpaan/Wehl – opnamelocatie
MPG (Musical Productions Gelderland / Gaanderen)/Sander Spaan/Gerben Kruisselbrink
SBO (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen) – slagwerk
Schildersbedrijf Boerstoel Vorden – transport
Anke Doevendans/Mansarda – catering

18 Nummer 18 : Luistervoorbeeld van het slotlied : ‘Alles is weer goed’.

Das Tao des Dirigierens – Jan Stulen (Joachim Buch)

Inmiddels (maart 2014) is ook de Duitse vertaling van de hand van Joachim Buch verschenen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt tijdens de Frankfurter Musik Messe.

Forte_interviewJanStulen_Tao

De Tao van het dirigeren – auteur Jan Stulen

Najaar 2012 verschijnt het boek van mijn voormalig docent Jan Stulen. De uitgave van dit boek is een samenwerking tussen Molenaar Edition Wormerveer en het MUI uit Arnhem. Het MUI heeft o.a. gezorgd voor de vormgeving van het boek. Joop Boerstoel verzorgde de eindredactie.

Jan Stulen legt zijn ervaringen, opgedaan in tientallen jaren onderwijs, vast in een boek,
waarin hij zijn visie geeft op het fenomeen “dirigeren”. De titel van dit boek zal zijn “de Tao van het dirigeren”. Het begrip “Tao” betekent onder andere “de (juiste) weg”. Hij legt verbanden tussen bepaalde principes van het Chinese Taoisme en het dirigeren.

Verreweg de meeste leerboeken over dirigeren concentreren zich hoofdzakelijk
op het fysieke, slagtechnische deel. Stulen beschouwt dit als slechts één onderdeel van het totale complex
en rationeel aanleerbaar door training. Stulen laat het technische deel grotendeels buiten beschouwing en behandelt uitvoerig onderwerpen als innerlijk voorstellingsvermogen, partituurstudie, interpretatie,
onderwijsmethodiek, psychologie van het repeteren, verbale en visuele communicatie, begeleiden etc.

dankwoord Jan Stulen na de uitreiking van het eerste exemplaar op 2 oktober 2012

 

 

 

 

 

 

Popsical IDOLAAT!

Idolaat! is een popsical (een musical, maar dan met popliedjes) en is speciaal geschreven voor kinderen van het voortgezet onderwijs (12 tot ca. 16 jaar). In Idolaat! draait alles om de vergankelijkheid van roem. Tegen het aansprekende decor van een talentenjacht (vrij naar X-factor, Idols) ontspint zich in ongeveer een uur tijd een verhaal waarin duidelijk wordt dat ‘beroemdheid’ nog geen garantie is voor geluk.

Uniek is de multifunctionele toepassing vanwege keuze in begeleiding:
– orkest (variabele bezetting) en combo
– orkestband (ook voor uitvoeringen)
– combo

De school ontvangt een compleet kader om de popsical uit te kunnen voeren, met ruimte voor aanpassingen en eigen inbreng van leerlingen en docenten. Idolaat! biedt mogelijkheden tot samenwerking in vakken, te denken valt aan muziek, beeldend (ckv), nederlands, techniek. Daarnaast valt te denken aan het verbinden van theater, muziek, dans, beeldende kunst, literatuur en vakoverstijgende thema’s.

Dit product is ook een prima gelegenheid om scholen en (muziek)verenigingen of muziekcentra met elkaar in contact te laten komen.


Muziek : Jacob de Haan

Tekst : Joost Marsman

Productie : Mui/Bert Aalders
Uitvoerend producent : Joop Boerstoel

Demo cast:
Julia : Suzan Seegers
John : Joost Marsman
Vriendin 1 : Rianne Botma
Vriendin 2 : Laura Loeters
Jurylid : Erik Mesie

 

Opnames : Studio A6 – John te Dorsthorstwww.popsicalidolaat.nl


Tune Idolaat!

Horen, lezen & spelen : auteurs Jaap Kastelein en Joop Boerstoel

Horen, lezen & spelen – de meest complete methode voor blazers – is verschenen voor dertien verschillende instrumenten in drie delen die geschikt zijn voor zowel groeps- als individueel onderwijs. Deze succesvolle methode is samengesteld volgens de hedendaagse normen en eisen van het muziekonderwijs en de daarbij behorende examens. Elk boek staat boordevol gehooroefeningen, spelletjes, puzzels, tips en wetenswaardigheden. De begeleidings-cd’s zorgen voor extra speelplezier.

In alle drie de delen is dr. Checkup de guitige gids die de leerlingen steeds begeleidt met nuttige informatie en tips. In deel 3 krijgt hij versterking van ene Theodor Tonleiter.

In deel 1 komen de notenwaarden tot achtsten in een beperkte omvang aan de orde, evenals een aantal voortekens. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belangrijkste hulpgrepen. De geschiedenis van het instrument staat beschreven op een speciale bladzijde met fraaie illustraties.

In deel 2 staat – naast een ritmische uitbreiding naar zestiende noten en de introductie tot de 6/8 maatsoort – een chromatische toonuitbreiding op het programma. Verder belicht elk boek speeltechnieken en oefeningen die zijn toegespitst op het betreffende instrument. Een bladzijde met nieuwe informatie over het instrument is weer een waardevol extraatje.

In deel 3 komt het spelen van talrijke stukken op de eerste plaats, maar ook nieuwe toonladders en intervallen komen aan de orde, evenals Theodor Tonleiter’s uitleg over majeur- en mineurtoonsoorten. De leerlingen leren improviseren over een akkoordenschema. Verder bevat deel 3 ritmische uitbouw tot de meest voorkomende en gebruikte combinaties van notenwaarden. Interessante wetenswaardigheden over de bouw van het instrument komen op een speciale bladzijde aan bod.

 

[:en]

Boek presentatie ‘Jan Stulen ten voeten uit…’
(22 april 2017)


Tekst ; Ted van der Meer

Het was gisteren een mooie dag voor Jan Stulen. De eminente dirigent heeft na zijn eersteling uit 2012, ‘De Tao van dirigeren’, een tweede boek geschreven: ‘Ten voeten uit… Anekdotes uit een bewogen muzikaal leven’.

Het is een aangenaam, zeer leesbaar werk geworden. Inleider Louis van Dijk schrijft: “Op amusante wijze neemt hij de lezer mee in zijn muzikale leven dat zich ontpopte toen hij op zijn negende verjaardag met zijn vader een voorstelling bijwoonde in Carré. Na het gymnasium bezocht hij het conservatorium in Amsterdam, waarna hij zijn indrukwekkende, internationale muziekcarrière begon. ‘Ten voeten uit…’ roept niet alleen bewondering op, maar zal de lezer regelmatig een glimlach ontlokken.”

Tijdens de boekpresentatie in hotel Marickenland in Mijdrecht waren vertrouwde vrienden en collega’s massaal aanwezig. Het eerste exemplaar overhandigde Marco Bakker, met wie Stulen jarenlang intensief heeft samengewerkt, na een vrolijke toespraak het eerste exemplaar.

Even voor degenen die Jan Stulen niet kennen: hij dirigeerde zo ongeveer alle grote orkesten in Nederland en ook meerdere buitenlandse ensembles.

In het boek staan hoofdstukken over onder meer het Nederlands Dans Theater, het Metropole Orkest en het Nederlands Promenade Orkest. Wat ik los van het grote aantal feiten bijzonder aantrekkelijk vind, zijn de anekdotes. Stulen neemt geen blad voor de mond. Hij noemt man en paard. Het boek bevat onder veel meer een fascinerend hoofdstuk over het destijds populaire tv-programma ‘Una Voce Particolare’.

Nog even wat feiten. De eindredactie van ‘Ten voeten uit…’ werd gedaan door Joop Boerstoel en Bert Langeler. De laatste is tevens de uitgever via GMF Baltic States OÜ publishing.

Jeugdmusical ‘Kus me, ik ben een prins’ : cd opnames mei 2014

Kus me, ik ben een prins / tekst: Don Duyns / muziek: Jacob de Haan
Een musical voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Bijzonderheden: Leefdtijdscategorie: 11/12 jarigen / Speelduur: ca. 60 minuten / Basisrolverdeling: een hele klas, ongeacht het aantal leerlingen.

Het basis-musical-pakket bestaat uit:

* CD met de instrumentale delen en liedbegeleidingen
* CD met de instrumentale delen en liedjes compleet met zang
* Draaiboek met alle teksten en regieaanwijzingen
* Liedteksten
* Uitvoeringsrechten

Daarnaast is een optionele orkest-set beschikbaar: de instrumentale delen en liedbegeleidingen zijn ook verkrijgbaar voor harmonie-orkest of fanfare. In verband met zaken als balans en verstaanbaarheid is uitgegaan van een klein begeleidingsorkest.

Per locatie dient een basis-musical-pakket te worden aangeschaft. In verband met royaltyverplichtingen en wettelijk beschermde auteursrechten, is het niet toegestaan pakketten of onderdelen daarvan te kopiëren dan wel uit te lenen. Een uitzondering vormen de zangpartij en liedteksten: deze mogen voor gebruik binnen de eigen locatie vrijelijk gekopieerd worden.

De zang werd verzorgd door Musical Productions Gelderland (MPG), voorbereid door Sander Spaan en
Gerben Kruisselbrink. Het Kikkerlied wordt gezongen door Nienke van Aalst
De cd’s met de instrumentale delen, liedbegeleidingen en complete liedjes werden opgenomen in
basisschool ‘Het Timpaan’te Wehl.

De opnamen werden mogelijk gemaakt door:

Joop Boerstoel – organisatie en directie
Dirk van der Niet/Mansarda – organisatie en opnametechniek
Basisschool Het Timpaan/Wehl – opnamelocatie
MPG (Musical Productions Gelderland / Gaanderen)/Sander Spaan/Gerben Kruisselbrink
SBO (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen) – slagwerk
Schildersbedrijf Boerstoel Vorden – transport
Anke Doevendans/Mansarda – catering

18 Nummer 18 : Luistervoorbeeld van het slotlied : ‘Alles is weer goed’.

Das Tao des Dirigierens – Jan Stulen (Joachim Buch)

Inmiddels (maart 2014) is ook de Duitse vertaling van de hand van Joachim Buch verschenen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt tijdens de Frankfurter Musik Messe.

Forte_interviewJanStulen_Tao

De Tao van het dirigeren – auteur Jan Stulen

Najaar 2012 verschijnt het boek van mijn voormalig docent Jan Stulen. De uitgave van dit boek is een samenwerking tussen Molenaar Edition Wormerveer en het MUI uit Arnhem. Het MUI heeft o.a. gezorgd voor de vormgeving van het boek. Joop Boerstoel verzorgde de eindredactie.

Jan Stulen legt zijn ervaringen, opgedaan in tientallen jaren onderwijs, vast in een boek,
waarin hij zijn visie geeft op het fenomeen “dirigeren”. De titel van dit boek zal zijn “de Tao van het dirigeren”. Het begrip “Tao” betekent onder andere “de (juiste) weg”. Hij legt verbanden tussen bepaalde principes van het Chinese Taoisme en het dirigeren.

Verreweg de meeste leerboeken over dirigeren concentreren zich hoofdzakelijk
op het fysieke, slagtechnische deel. Stulen beschouwt dit als slechts één onderdeel van het totale complex
en rationeel aanleerbaar door training. Stulen laat het technische deel grotendeels buiten beschouwing en behandelt uitvoerig onderwerpen als innerlijk voorstellingsvermogen, partituurstudie, interpretatie,
onderwijsmethodiek, psychologie van het repeteren, verbale en visuele communicatie, begeleiden etc.

dankwoord Jan Stulen na de uitreiking van het eerste exemplaar op 2 oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

Popsical IDOLAAT!

Idolaat! is een popsical (een musical, maar dan met popliedjes) en is speciaal geschreven voor kinderen van het voortgezet onderwijs (12 tot ca. 16 jaar). In Idolaat! draait alles om de vergankelijkheid van roem. Tegen het aansprekende decor van een talentenjacht (vrij naar X-factor, Idols) ontspint zich in ongeveer een uur tijd een verhaal waarin duidelijk wordt dat ‘beroemdheid’ nog geen garantie is voor geluk.

Uniek is de multifunctionele toepassing vanwege keuze in begeleiding:
– orkest (variabele bezetting) en combo
– orkestband (ook voor uitvoeringen)
– combo

De school ontvangt een compleet kader om de popsical uit te kunnen voeren, met ruimte voor aanpassingen en eigen inbreng van leerlingen en docenten. Idolaat! biedt mogelijkheden tot samenwerking in vakken, te denken valt aan muziek, beeldend (ckv), nederlands, techniek. Daarnaast valt te denken aan het verbinden van theater, muziek, dans, beeldende kunst, literatuur en vakoverstijgende thema’s.

Dit product is ook een prima gelegenheid om scholen en (muziek)verenigingen of muziekcentra met elkaar in contact te laten komen.


Muziek : Jacob de Haan

Tekst : Joost Marsman

Productie : Mui/Bert Aalders
Uitvoerend producent : Joop Boerstoel

Demo cast:
Julia : Suzan Seegers
John : Joost Marsman
Vriendin 1 : Rianne Botma
Vriendin 2 : Laura Loeters
Jurylid : Erik Mesie
Opnames : Studio A6 – John te Dorsthorst
www.popsicalidolaat.nl


Tune Idolaat!

Horen, lezen & spelen : auteurs Jaap Kastelein en Joop Boerstoel

Horen, lezen & spelen – de meest complete methode voor blazers – is verschenen voor dertien verschillende instrumenten in drie delen die geschikt zijn voor zowel groeps- als individueel onderwijs. Deze succesvolle methode is samengesteld volgens de hedendaagse normen en eisen van het muziekonderwijs en de daarbij behorende examens. Elk boek staat boordevol gehooroefeningen, spelletjes, puzzels, tips en wetenswaardigheden. De begeleidings-cd’s zorgen voor extra speelplezier.

In alle drie de delen is dr. Checkup de guitige gids die de leerlingen steeds begeleidt met nuttige informatie en tips. In deel 3 krijgt hij versterking van ene Theodor Tonleiter.

In deel 1 komen de notenwaarden tot achtsten in een beperkte omvang aan de orde, evenals een aantal voortekens. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belangrijkste hulpgrepen. De geschiedenis van het instrument staat beschreven op een speciale bladzijde met fraaie illustraties.

In deel 2 staat – naast een ritmische uitbreiding naar zestiende noten en de introductie tot de 6/8 maatsoort – een chromatische toonuitbreiding op het programma. Verder belicht elk boek speeltechnieken en oefeningen die zijn toegespitst op het betreffende instrument. Een bladzijde met nieuwe informatie over het instrument is weer een waardevol extraatje.

In deel 3 komt het spelen van talrijke stukken op de eerste plaats, maar ook nieuwe toonladders en intervallen komen aan de orde, evenals Theodor Tonleiter’s uitleg over majeur- en mineurtoonsoorten. De leerlingen leren improviseren over een akkoordenschema. Verder bevat deel 3 ritmische uitbouw tot de meest voorkomende en gebruikte combinaties van notenwaarden. Interessante wetenswaardigheden over de bouw van het instrument komen op een speciale bladzijde aan bod.