Joop Boerstoel

dirigent, conductor

uitgelichte header foto
header background

‘OPEN’ (LES) BRIEF

‘OPEN’ (LES) BRIEF voor :

  • Ministers en Kamerleden
  • beleidsmakers op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau
  • overheden
  • pers
  • … maar ook voor liefhebbers van muziek die iets meer te weten willen komen over blaasmuziek

Dagelijks is er veel nieuws wat uiteraard soms moet worden samengevat of gefilterd, of soms te weinig nieuwswaarde heeft en daarom wordt weggelaten. De blaasmuziek viel waarschijnlijk vaak in de laatste categorie, want het heeft maanden geduurd voordat deze sector benoemd werd in de media. En als het dan al benoemd wordt dan is het vaak met verkeerde benamingen of een duidelijk tekort aan kennis. Diverse collega’s hebben al interessante bijdragen geleverd in deze crisistijd. Hierbij mijn persoonlijke bijdrage voor herkenning en erkenning van de blaasmuzieksector.

Inleiding Blaasmuziek JB_def_2020